Hur det startade?

Efter flera perioder i Paris i början av 90-talet, återvände regissören Ulf Andersson till Sverige, för att arbeta vid dåvarande Nationalteatern i Göteborg samt utveckla de s.k. Fästningsspelen i Varberg. I samband med detta bjöd han in franska gatuartister att gästspela – i såväl Varberg som Halmstad.

1995 startade så den internationella verksamheten upp på allvar – oftast med enstaka gästspel, kopplade till annan verksamhet – t.ex. Fästningsspelen. Det handlade i första hand om ett aktivt samarbete med artister från Frankrike – detta utvecklades de närmsta åren & speciella dagar avsattes för internationella artister som spelade ”på gatan”. Målet var att använda det offentliga rummet som en tillfällig spelplats – att ”bygga tillfälliga statyer” – som levde kvar i åskådarnas minne. Denna idé utgör fortfarande en av Festivalens viktigaste s.k. grundbultar.

Allt sedan 1998 – det år då Stockholm var Europa’s kulturhuvudstad – har Festivalen arrangerats årligen av Västsvenska Turnerande SommarTeatern (VTST). Under det s.k. kulturhuvudstadsåret tilldelades VTST medel från Regeringen & i en något större mängd än tidigare – samtidigt som dåvarande Kulturchefen i Halmstad ansåg att det var dags för Herr Andersson att återvända hem & arbeta med verksamheten i Halmstad. Sagt & gjort – detta skedde & således firar Festivalen sitt 25-årsjubileum 2020.

När verksamheten startades upp fanns det inte så mycket annat av denna karaktär  i Sverige – även om Circus Circör bildades nästan exakt samtidigt – så arbetet inriktade sej främst mot Europa. Den handfull artister som stod att finna i Sverige hade i stort sett samma problem som Festivalen, men vi hittade snabbt varandra & samarbetet med såväl internationella som svenska artister har sedan dess varit gott.

Idag har vi etablerade svenska nätverk, en högskola för utbildning av circus-artister, samt riksorganisationen Manegen. I den senare satt Ulf Andersson i styrelsen under två år. Festivalen ingår i flera internationella nätverk – där Passage (DK), Malmöfestivalen (SE) samt FACE (INT) utgör de just nu
(2020) viktigare.

Det har hänt mycket på 25 år…

Under dessa år har Festivalen gästats av artister & grupper från i stort sett varenda Europeiskt land – till dessa kan vi lägga till artister från USA, Ryssland, Iran, Indien, Japan, Australien, Brasilien… Festivalen har utvecklats till en bas för många olika typer av samarbeten – från det lilla lokala till det stora globala, från ”en-mans-shower” till stora plats-specifika projekt.

Sedan 2003 samarbetar vi nära med Festivalen i Helsingör – Passage. Utbyte av artister & kunskap mellan de båda städerna har präglat utvecklingen – såväl här som där.

2015 startade Festivalen även ett nära samarbete med Stockholm Street Festival. Vi kan nu göra produktioner samt erbjuda samarbeten, föreställningar på ett mycket brett plan. Många är de städer i fram för allt södra Sverige där vi har gästspelat eller arrangerat allt från enstaka föreställningar till hela festivaldagar.  Idag har vi ett nätverk som på ett mycket konkret plan spänner över hela södra Sverige, Själland samt Bornholm. Då & då har vi gjort en avstickare till olika städer i Polen – samt till Kaliningrad, Paris, Barcelona…& många fler platser….vi är ständigt på väg – framåt…

Public seminars

Under hösten 2014 startade VTST ”Public” – en seminarieserie om konst & kultur i det offentliga rummet – fem Public är nu avklarade & vi rör oss ständigt framåt.  Seminariet har gästats av ”talare” som alla har en stor kunskap & verkar (på olika sätt & med olika metoder) i offentliga miljöer, såväl i staden som på landsbygden. Nästa Public arrangeras i Falkenberg i oktober/november 2020. Vi återkommer med datum.

Samarbeten

Förutom allt detta fungerar VTST som en typ av konsult i många olika sammanhang – hjälper arrangörer att hitta lämpliga artister av hög klass & ger såväl arrangören som artisten goda förutsättningar i mötet med mannen/kvinnan på gatan. Ofta sker dessa konsultprojekt i samarbete med våra viktigaste samarbetspartners: Festivalerna i Helsingör, Stockholm och Malmö. Fint att de finns…

Nordic Street

2017 arrangerade Festivalerna i Halmstad & Helsingör en dag var med endast Nordiska artister – Nordic Street. Till dessa båda dagar bjöd vi in europeiska arrangörer, festivalansvariga, bokare m.fl. – för att presentera ett urval av de artister som lever & verkar i Norden. Ett projekt som fått stöd från Kulturkontakt Nord. För mer info, se: www.nordicstreet.eu

Revelation, Hemland och festival…

2018 arbetade vi med vår egen stora produktion Revelation, genomförde ett migrationsprojekt – Hemland – samt försökte hitta nya vägar för att utveckla vår verksamhet  i förorten Andersberg, där vi varit verksamma i ca 10 år – hela tiden i ett gott samarbete med allt från fastighetsbolaget HFAB till Hyresgästföreningen, Kulturvärdarna, Biblioteket, Medborgarservice, Kyrkan…& många fler…

Dessutom arbetade vi långsiktigt för att kunna skapa ett residens för konstnärer & artister som vill arbeta i det offentliga rummet. Kanske blir det i förorten Andersberg?

Nya samarbeten 2019

Såväl vid vårt femte Public som under Festivalen detta år samarbetade vi med Landartprojektet (X)-sites samt hittade nya spelplatser i Falkenberg – även här i ett nytt samarbete – med Falkenbergs Kommun.

25 år på gatan!

Detta år är nog ett av de märkligaste som vi alla varit med om & något som man i framtiden kommer att prata om länge…

Pandemin har slagit till & lagt ett dystert lock på tillvaron – mänga är de arr. som fått ställas in och/eller flyttas, till en osäker framtid. Den första versionen av vårt Jubileumsprogram låg klart redan i mitten av mars – därefter slog viruseländet till & vi hamnade – liksom många amdra – i ett limbo, en tid då ingen visste vad som gällde.

I slutet av maj/början av juni bestämde vi oss för att göra ett försök & arr. vår 25:e Int. Gatuteaterfestival. Mycket fick ändras; så gott som endast artister boende i Sverige kunde engageras, ansökan & tillstånd anpassas efter det rådande regelverket, extra personal kallas in…dessutom fick vi tänka på saker som aldrig tidigare varit aktuella.
I vanliga fall drar Festivalen ca 10-15.000 åskådare på fyra dagar – nu måste detta minskas kraftigt – en mycket ovan situation för en organisation som i vanliga fall arbetar med tivoli-inkastar-metoden & uppmanar människor att trängas & ha de gott…fullständigt omöjligt denna sommar…

Nåja – vi fick till en Festival i Halmstad 3-6 aug. samt ett gästspel i Falkenberg 7 aug. Dessutom planerar vi för Public #6 – någon gång i okt./nov. i Falkenberg.

2021 – nya Internationella Gatuteaterdagar

Även om pandemin fortfarande har oss i sitt grepp, ser allt mycket ljusare ut – vi genomför vårt arr. 4-7 augusti – på fyra olika platser i Halmstad:
  • Picassoparken – som blir vår egen ”festivalplats”
  • Medborgarparken på Andersberg – i samarbete med HFAB
  • Hallands Konstmuseum – ett gammalt gott samarbete
  • Café Rotundan – även här ett samarbete med goda traditioner
På alla spelplatserna gäller de restriktioner som råder för tillfället.
Vi ser ljuset i tunneln & kan nu ha en större publik än 2020.
The times they are a changin’ som en Nobelpristagare sjöng en gång…

Framtiden ser ljus ut!

Efter de framgångsrika Int. Gatuteaterdagarna i augusti 2021, har organisationen varit helt uppslukad av framtidsarbete – bl.a. i form av två större EU-ansökningar, gjorda tillsammans med Passage – den Int. Gatuteaterfestivalen i Helsingör, vår viktigaste samarbetspartner sedan mer än 10 år.
Även på alla andra nivåer arbetar vi med nya koncept – det känns skönt att efter två år i skuggan av pandemin, nu äntligen kunna bygga mer kreativt & framåt.

2022

Det blev ett positivt svar från EU-fonden Perform Europe & tack vare det kunde vi
genomföra föreställningar & andra arr. – såväl i början av juni som i slutet av juli 2022. Till
detta skall läggas ett större samarbete med Andersbergsfestivalen. Sammanlagt
resulterade det i sex ovanligt välmatade Int. Gatuteaterdagar. Resultatet blev en ovanligt
aktiv sommar – efter två år med pandemi & restriktioner. Likt en Fågel Fenix hade vi rest
oss & verksamheten blommade åter ut på ett mer normalt sätt.

2023

Vi var nu tillbaka i våra vanliga & väl inkörda hjulspår – de Int. Gatuteaterdagarna återkom 3 juni samt 3-4-5 augusti.

Under 2023 genomförde vi två större projekt – det ovan beskrivna på Andersberg med In Itinere Collectif (FR) – samt en egen teatral “psykoanalys” av Halmstad. Dr. Zero kommer ner från bergen i Morvan för att genomföra såväl en Stadsvandring som att
öppna sitt institut under två dagar. Alla var välkomna att under några minuter få tala ut – vad behöver Halmstad för att överleva det nuvarande läget? Har det varit så här tidigare?
Tillsammans med Muséet gick vi till grunden med tidens tillstånd – men kom inte fram till några enkla lösningar – allt inspirerat av att konsten är en lögn som visar sanningen – för att citera Pablo Picasso.

29 september redovisades hela Dr. Zero’s undersökning – vid en kombo av Kulturfrukost (arr. av Kulturförvaltningen i Halmstad) & vårt egna forum Public.

Mitt i allt detta virrvarr av projekt, festivaler, Gatuteaterdagar, seminarium, föreställningar & framtidsarbete – så försökte vi leva våra normala liv; umgås med barn & barnbarn, bada i havet året runt, göra goda middagar, undersöka intressanta platser, äta frukt, besöka marknadsplatser, åka motorcykel, dansa under en bro…

2024

Vi är aktiva på en rad platser detta år:
# Vid den franske presidentens besök i Stockholm.
# Seminarium om konst & kultur i det offentliga rummet – Bibu i Helsingborg.
# Vi levererar varietŕe- & gatuartister till Sweden Rock utanför Sölvesborg.
# Samarbete med Andersbergsfestivalen 1 juni.
# Vår berättarföreställning ”En komisk människas dröm” spelas under våren & hösten på turné – samt medverkar vid de Int. Gatuteaterdagarna i augusti.
# Int. Gatuteaterdagarna 1-4 augusti – se programmet.
# Public #9 – 27 september på Hallands Konstmuseum – vi går vidare med vårt projekt från 2023 – The Halmstad Aid. Hur kan vi få fart på staden igen?
Samtidigt som vi erhåller ett fast stöd från Region Halland 2024-2026 – har vi en vilja att arbeta i självfinansierade projekt utanför det egentliga uppdraget.
Nya medel skall sökas från Halmstads kommun under augusti.
Det växer ingen mossa på en rullande sten – är väl ett uttryck som just nu passar bra in på oss.
Hela tiden på väg framåt – om än i kringelikrokar…