Aram Dance (IQ, SY, PS, LB, JO, SE)

Aram Dance (IQ, SY, PS, LB, JO, SE)

Aram Dance (IQ, SY, PS, LB, JO, SE)

Aram dansteater är en dansgrupp som har sin ursprung i Syrien och har funnits sedan år 2000. Vi i gruppen arbetar med traditionell arabisk dans och modern dans. Vi har gjort flera föreställningar både nationellt i Syrien men även internationellt. Vi har dansgrupper för barn, ungdomar och vuxna.
Sedan år 2015 då gruppens ledare, Awni Mawed flyttade till Sverige har dansgruppen varit aktiv i Sverige. Vår dansgrupp har kommit att handla om mer än bara dans och syftet med dansgruppen är nu inte bara dans och drama utan även att verka för integration i svenska samhället.  Mer än 30 personer med olika nationaliteter, men även svenskar har hittat till vår grupp.
https://www.aramdancetheater.com/

Translate »