Miguel Rubio ”Playground” (ESP)

Miguel Rubio ”Playground” (ESP)

Miguel Rubio ”Playground” (ESP)

Miguel Rubio från Madrid, är skolad i cirkusen högre värld. I föreställningen ”Playground” utför han pålakrobatik på 8 meters höjd. Med publikens hjälp stabiliserar han pålen och interagerar med publiken.

En del av Stockholm Street Festival On Tour.

http://stockholmstreetfestival.com/

Translate »