Änglar & Dämoner #5 (SE) – Stadsvandring med ULF A. & Paul Fried

Änglar & Dämoner #5 (SE) – Stadsvandring med ULF A. & Paul Fried

Änglar & Dämoner #5 (SE) – Stadsvandring med ULF A. & Paul Fried

Apokalyptisk stadsvandring

En apokalyptisk stadsvandring med Festivalens ordförande & konstnärlige ledare: Paul Fried & Ulf Andersson. Efter fyra år på en bakgård ger sej nu det filosofiska radarparet ut på stadens gator. Från St. Nikolai kyrka till Norre Katts Park kommer apokalypsens närvaro i den lilla staden att förevisas. Har den redan inträffat här?

Ett samarbete med Hallands Konstmuseum.
Stadsvandringen är en del i vårt Revelation-projekt.

Translate »