Teatro Nucleo (IT) ”POP”

Teatro Nucleo (IT) ”POP”

Teatro Nucleo (IT) ”POP”

Piccola Orchestra Pasolini är en grupp skådespelare och musiker, förenade av passionen för karaktären och verken hos Pier Paolo Pasolini, en intellektuell och revolutionär konstnär, som var fast besluten att kommunicera, konfrontera och sprida sina idéer överallt och med vem som helst. Ett transversellt fenomen som berörde både den akademiska miljön och bönderna i södra Italien på 1960-talet och därefter, var Pasolini kapabel att passera generationsmässiga, politiska, tidsmässiga barriärer.

Translate »