(X)sites Kattegattsleden

(X)sites Kattegattsleden

(X)sites Kattegattsleden

Utställning

40 mil konstutställning. Projektet (X)sites sätter med platsspecifik temporär konst fokus på landskapen efter Kattegatts kust. Kusten utgörs av många attraktiva områden som med sina olika karaktärer gör sträckan unik i Sverige. Landskapen rymmer också flera kulturella, sociala, och natur-relaterade kontexter. En social kontext är allemansrätten som gör landskapen till offentliga rum. I dessa rum finns Kattegattsleden som nu marknadsförs och ska exploateras. Såväl turister som medborgare och asylsökande kommer med (X)sites att kunna ta del av samtidskonst i våra offentliga vardagsrum snarare än konstens finrum. Nya perspektiv på Kattegatt och dess landskap kan öppnas.

Konstnärlig idé

Projektet bygger på möten mellan konstnärer, undersökningar av platser och konstnärliga processer. Allt detta sammantaget bygger också en tematik i projektet. I seminarier med problemställningar ur kulturella, sociala, och natur-relaterade kontexter problematiseras konstnärernas relation till platserna. Det som kommer ut ur arbets-processerna, samtal och verk utvecklar och formar utställningens innehåll. Metoden är induktiv och har iakttagelser, undersökningar och experiment som byggstenar. Vi kommer dels att bjuda in konstnärer med vardagligt förhållande till landskapen och konstnärer som möter landskapen med “nykomlingens” ögon. Vi vill med det uppmärksamma hemkänslans och vaneseendets betydelse visavi den varseblivning man gör när man kommer ny till en plats*. Alla sägs vi bära med oss vår hembygds landskap – även om man flytt därifrån. Därför iviterar vi internationella konstnärer – både speciellt hit-resta och asylsökande. Vi får med det en blandning av konstnärer som ger dynamik åt arbetsprocessen.

Se mer på: landart.se.

 

Translate »